Zwroty i reklamacje, skrót z Regulaminu zakupów.
Reklamacje

Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres poczty elektronicznej: kontakt@rolety-silvera.pl.

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru.
Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • żądać usunięcia wady.

Jeśli zakupiony towar posiada wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, postępuj zgodnie z instrukcją:

  1. Prześlij do nas na adres skrzynki elektronicznej szczegółowy opis oraz zdjęcia stwierdzonej wady, a także informację jakiej formy rekompensaty oczekujesz.
  2.  W ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
Zwroty

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Szczegóły znajdziesz w § 8 w Regulaminie zakupów.

 

0